توانمندسازی فکری مددجویان از اولویت‌های کمیته امداد
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر توانمندسازی فکری مددجویان از اولویت‌های کمیته امداد
است
به گزارش سوالات شرعی و احکام، روح الله صالحی گفت: هم اکنون یک کلینیک مشاوره با هفت مشاور در شهر زنجان فعال است و ۱۲ نفر دیگر نیز برای همکاری در این زمینه معرفی شده‌اند.
وی از جمله اهداف راه اندازی این کلینیک مشاوره را در مسیر توانمندسازی و تکریم، ولی نعمتان تحت حمایت عنوان کرد و گفت: توجه به مباحث فکری و فرهنگی و زمینه سازی برای توانمندسازی آن‌ها همواره از اولویت‌های این نهاد بوده است و با راه اندازی کلینیک مشاوره از ظرفیت مشاوران نیکوکار در این حوزه بیشتر استفاده می‌شود.
صالحی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات فرهنگی به جامعه هدف، گفت: توانمندسازی فکری و فرهنگی نیازمندان یکی از اولویت‌های کمیته امداد بوده و مشاوره به عنوان پایه و اساس توانمندسازی فکری و فرهنگی آن‌ها بسیار مؤثر است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه همه خدمات این نهاد با پیوست فرهنگی ارائه می‌شود تا زمینه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت را تقویت کند، افزود: مشاوره و راهنمایی به عنوان یک خدمت فرهنگی تأثیر بسزایی در ارتقای مهارت‌های زندگی و ارتقای کیفیت سطح زندگی خانواده‌های تحت حمایت دارد. امیدوارم از خبر توانمندسازی فکری مددجویان از اولویت‌های کمیته امداد
است
راضی بوده باشید.

توانمندسازی فکری مددجویان از اولویت‌های کمیته امداد
است  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۵ ۰۲:۴۲:۱۰