تعزیر برای توزیع قاچاقی آرد/جریمه ۱۱۹ میلیون تومانی نانوای
یزدی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تعزیر برای توزیع قاچاقی آرد/جریمه ۱۱۹ میلیون تومانی نانوای
یزدی
محمدمهدی مهاجریان مقدم در گفتگو با خبرنگار سایت احکام اظهار داشت: با گزارش مردمی و سازمان جهاد کشاورزی پیرامون عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای از یک نانوایی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: با ارجاع پرونده به شعبه سوم بدوی و بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده، شعبه مذکور اتهام انتسابی این واحد صنفی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مهاجریان مقدم بیان کرد: از شهروندان و همشهریان تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف نانوایی ها از جمله جابجایی مشکوک آرد، مراتب را به سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صمت و یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا ضمن بررسی موضوع توسط بازرسان، با متخلفان برخورد قانونی و قاطع به عمل آید. امیدوارم از خبر تعزیر برای توزیع قاچاقی آرد/جریمه ۱۱۹ میلیون تومانی نانوای
یزدی
راضی بوده باشید.

تعزیر برای توزیع قاچاقی آرد/جریمه ۱۱۹ میلیون تومانی نانوای
یزدی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۳ ۰۲:۳۹:۲۱