برپایی ایستگاه صلواتی در رشت به مناسبت میلاد امام علی
(ع)

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برپایی ایستگاه صلواتی در رشت به مناسبت میلاد امام علی
(ع)
رشت- جشن مردمی در قالب ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد مولود کعبه حضرت علی بن ابی طالب (ع) توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت در پل عراق این شهر برگزار شد. امیدوارم از خبر برپایی ایستگاه صلواتی در رشت به مناسبت میلاد امام علی
(ع)
راضی بوده باشید.

برپایی ایستگاه صلواتی در رشت به مناسبت میلاد امام علی
(ع)  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۶ ۰۲:۵۸:۵۶