برداشت ۵۹ هزار تن محصول از اراضی آبی همدان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برداشت ۵۹ هزار تن محصول از اراضی آبی همدان به گزارش خبرنگار سایت احکام، عصر یکشنبه رحمان ایرانپور در جمع خبرنگاران بیان کرد: کشت گندم و جو پاییزه در ۶۸ هزار هکتار از اراضی زراعی همدان انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه نگرانی برای تأمین نهاده‌ها در شهرستان وجود ندارد، افزود: میزان ۳ هزار تن کود ازته، ۴۵ تن کود فسفاته و ۴۵ تن کود پتاسه توزیع شده است.
ایرانپور ادامه داد که با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ میزان ۱۱۷۰۰ هکتار گندم و جو آبی و ۵۷ هزار هکتار گندم و جو دیم کشت شده است.
وی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود در صورت مناسب بودن شرایط اقلیمی و تأمین منابع آب میزان ۵۹ هزار تن محصول از اراضی آبی و ۵۱ هزار تن از اراضی دیم برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان در پایان مطرح کرد: تأمین نهاده‌های کشاورزی، تأمین انواع کود شیمیایی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای انتقال دانش و فناوری به کشاورزان، تهیه و ارسال دستورالعمل‌های تغذیه و کنترل آفات و بیماری‌ها تأمین تسهیلات مورد نیاز تجهیزات و ادوات کشاورزی از برنامه‌ها و اقدامات جهاد کشاورزی در این زمینه است. امیدوارم از خبر برداشت ۵۹ هزار تن محصول از اراضی آبی همدان راضی بوده باشید.

برداشت ۵۹ هزار تن محصول از اراضی آبی همدان  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۳۱ ۰۲:۳۸:۱۸