برخورد آموزش و پرورش اسلامشهر با تخلفات در مدارس و موسسات
آموزشی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برخورد آموزش و پرورش اسلامشهر با تخلفات در مدارس و موسسات
آموزشی
اکبر قنبری در گفتگو با خبرنگار سایت احکام از برخورد با متخلفین در آموزش و پرورش اسلامشهر خبر داد و افزود: این برخوردها از معرفی به هیئت تخلفات تا تعطیلی سه ساله و محرومیت دائمی از مدیریت آموزشگاه و مؤسسات آموزشی که مهم‌ترین آنها برای اطلاع مردم برای نخستین بار منتشر می‌شود.
وی به ضرورت ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی مدارس و واحدهای آموزشی دولتی و غیردولتی اشاره کرد و یادآور شد: حقوق دانش آموزان و خانواده‌های آنان جزو خطوط قرمز این مجموعه است که با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش منجر به تصمیمات تنبیهی اخیر شده است.
مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر به نظارت‌های دائمی بر عملکرد مدارس دولتی و غیردولتی و همچنین آموزشگاه‌های زبان و علمی غیردولتی این شهرستان اشاره و تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده اخیر محصول بررسی شکایت‌های مردمی و همچنین گزارش‌های بازرسی یک سال اخیر و همچنین نظارت در سامانه همتا و نظارت‌های میدانی بوده است.
وی گفت: طبق اعلام آموزش و پرورش اسلامشهر، مهمترین تنبیه‌های در نظر گرفته شده برای مدیران مدارس دولتی و غیردولتی تعلیق فعالیت یک مدرسه پسرانه دوره دوم متوسطه در واوان برای سه سال، محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی برای یک مرکز دخترانه زبان‌های خارجی در واوان و تعلیق سه ساله برای یک مدرسه غیردولتی دخترانه دوره دوم متوسطه در بخش مرکزی اسلامشهر است.
قنبری اضافه کرد: تعلیق یک ساله فعالیت یک مرکز آموزش زبان‌های خارجی دخترانه در بخش مرکزی اسلامشهر و ارسال مستندات قانونی پرونده تخلفات دو تن از مدیران مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه به هیئت تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از دیگر برخوردها با تخلفات است.
وی گفت: البته آرای صادر شده بدوی است که برای تأیید و بررسی دوباره به اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران ارسال شده است. امیدوارم از خبر برخورد آموزش و پرورش اسلامشهر با تخلفات در مدارس و موسسات
آموزشی
راضی بوده باشید.

برخورد آموزش و پرورش اسلامشهر با تخلفات در مدارس و موسسات
آموزشی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۷ ۰۲:۴۲:۵۳