بازداشت ۱۳ نفر در رابطه با حادثه تروریستی ایذه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازداشت ۱۳ نفر در رابطه با حادثه تروریستی ایذه ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین آمار تا این لحظه ۱۳ دستگیری در خصوص حادثه ایذه داشته‌ایم که ۱۲ نفر در بازداشت هستند و یک نفر هم با قرار تأمین آزاد شده است. امیدوارم از خبر بازداشت ۱۳ نفر در رابطه با حادثه تروریستی ایذه راضی بوده باشید.

بازداشت ۱۳ نفر در رابطه با حادثه تروریستی ایذه  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۹ ۰۲:۴۶:۰۷