ایران تحریم‌های متقابل علیه اشخاص ونهادهای اروپایی اعلام
خواهدکرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ایران تحریم‌های متقابل علیه اشخاص ونهادهای اروپایی اعلام
خواهدکرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، تصمیم شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه برخی مسئولان و نهادهای ایرانی را قویاً محکوم کرد و آن را به منزله نقض حقوق بین الملل و مصداق بارز مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: جای تأسف عمیق دارد که انگیزه‌های خاص سیاسی و نیز استناد به اطلاعات بی پایه، تحریف شده و ادعاهای ساخته و پرداخته معاندین ملت ایران و رسانه‌های شناخته شده وابسته به آن‌ها، مبنای چنین تصمیم غلط و غیرسازنده ای قرار می‌گیرد.
کنعانی تصمیم تحریمی شورای وزیران اتحادیه اروپا را حاکی از تداوم رویکرد مغرضانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای نیل به اهداف سیاسی ارزیابی کرد و چنین تصمیمی را از اساس مردود و فاقد اثر و اعتبار خواند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: ملت بزرگ ایران پیش از این، اتحادیه اروپا و اعضای آن را، به دلیل بی عملی و همراهی با تحریم‌های غیر قانونی حداکثری آمریکا، ناقض بزرگ حقوق بشر قلمداد می‌کند.
کنعانی با رد تمامی اتهامات وارده به اشخاص و نهادهای ایرانی، افزود: در پاسخ به اقدام امروز شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، بزودی تحریم‌های متقابل علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی اعمال و اعلام خواهد شد. امیدوارم از خبر ایران تحریم‌های متقابل علیه اشخاص ونهادهای اروپایی اعلام
خواهدکرد
راضی بوده باشید.

ایران تحریم‌های متقابل علیه اشخاص ونهادهای اروپایی اعلام
خواهدکرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۸ ۰۲:۳۸:۴۸