انتقاد شدید جانشین پلیس راهور از خودروسازان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انتقاد شدید جانشین پلیس راهور از خودروسازان سردار حسینی جانشین پلیس راهور گفت: رسم شده یک پلاس جلوی اسم خودرو می گذارند برای اینکه هزینه های گزاف دریافت کنند. وضعیت خودرو در شان مردم کشور نیست. امیدوارم از خبر انتقاد شدید جانشین پلیس راهور از خودروسازان راضی بوده باشید.

انتقاد شدید جانشین پلیس راهور از خودروسازان  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۰ ۰۲:۴۰:۳۰