اقدامات پلیس آمریکا نمی‌تواند صدای دانشجویان معترض را خاموش
کند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اقدامات پلیس آمریکا نمی‌تواند صدای دانشجویان معترض را خاموش
کند
کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری گفت: نمی توان با اقدامات پلیسی و سیاست های برخورد خشونت آمیز صدای معترضان به جنایات صهیونیست‌ها را بست. امیدوارم از خبر اقدامات پلیس آمریکا نمی‌تواند صدای دانشجویان معترض را خاموش
کند
راضی بوده باشید.

اقدامات پلیس آمریکا نمی‌تواند صدای دانشجویان معترض را خاموش
کند  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۳۰ ۰۲:۴۳:۵۲