اعتصاب غذای ده ها اسیر فلسطینی در زندانی های رژیم
صهیونیستی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اعتصاب غذای ده ها اسیر فلسطینی در زندانی های رژیم
صهیونیستی
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد که ۴۰ اسیر فلسطینی تصمیم دارند به نشانه همبستگی با اسیر «رائد ریان» و در اعتراض به عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در قبال این اسیر، دست به اعتصاب غذای دسته جمعی بزنند.
اسرای فلسطینی پیش از این اعلام کرده بودند که در سایه تشدید اقدامات غیرقانونی رژیم صهیوینستی به اقدامات اعتراضی خود ادامه خواهند داد و نیز اقدامات مدیریت زندان های تل آویو در راستای انتقام از اسرا صورت می گیرد.
اسرای فلسطینی که در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود اعتصاب غذا کرده اند، از حضور در دادگاه های رژیم صهیونیستی امتناع می کنند.
گفتنی است، رژیم صهیونیستی اخیراً بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام موسوم به «بازداشت اداری» شهروندان فلسطینی را تشدید کرده و شمار اسرای اداری در زندان های این رژیم به ۷۶۰ نفر رسیده است که تعدادی از آنها کودک، زن و افراد سالخورده هستند.
همچنین ۸۰ درصد از اسرای اداری از کسانی هستند که سال های زیادی از عمر خود را در زندان های صهیونیستی سپری کرده اند. امیدوارم از خبر اعتصاب غذای ده ها اسیر فلسطینی در زندانی های رژیم
صهیونیستی
راضی بوده باشید.

اعتصاب غذای ده ها اسیر فلسطینی در زندانی های رژیم
صهیونیستی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۰۱ ۰۲:۴۴:۱۲