اظهارات مجری شبکه سعودی العربیه: ایران باید مثل عراق و سوریه
شود!

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اظهارات مجری شبکه سعودی العربیه: ایران باید مثل عراق و سوریه
شود!
«جلیل آزادیخواه» عنصر تجزیه‌طلب مقیم اربیل در گفتگو با شبکه العربیه گفت: حمایت‌های آمریکا نشان می‌دهد که ایران هم باید طبق مدل سوریه و عراق پیش برود. امیدوارم از خبر اظهارات مجری شبکه سعودی العربیه: ایران باید مثل عراق و سوریه
شود!
راضی بوده باشید.

اظهارات مجری شبکه سعودی العربیه: ایران باید مثل عراق و سوریه
شود!  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۰۲:۴۳:۳۴