آیین معنوی اعتکاف در مسجد جامع قروه با نوای مدیحه‌سرایی
مداحان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آیین معنوی اعتکاف در مسجد جامع قروه با نوای مدیحه‌سرایی
مداحان
قروه_ آیین معنوی اعتکاف در مسجد جامع قروه امشب با مدیحه سرایی مداحان همراه شد، ۱۰ مسجد شهرستان قروه امسال میزبان بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ معتکف است. امیدوارم از خبر آیین معنوی اعتکاف در مسجد جامع قروه با نوای مدیحه‌سرایی
مداحان
راضی بوده باشید.

آیین معنوی اعتکاف در مسجد جامع قروه با نوای مدیحه‌سرایی
مداحان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۶ ۰۲:۵۸:۲۷