آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم
کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم
کرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، وزارت خزانه داری آمریکا از وضع تحریم علیه افراد و شرکت‌های جدید به بهانه ارتباط با ایران خبر داد.
بر اساس این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد شبکه ای را که با دور زدن تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران میلیون‌ها دلار درآمد برای نیروی قدس سپاه تولید می‌کرد، در فهرست سیاه قرار داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین ادعا کرد که این شبکه توسط تاجری ترکیه‌ای با نام «سیتکی آیان» فعالیت می‌کرد. امیدوارم از خبر آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم
کرد
راضی بوده باشید.

آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم
کرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۹ ۰۲:۳۹:۱۴