برچسب: بالابر گیربکس

گیربکس

گیربکس بالابر   برای حمل بار و نفر بین طبقات فروشگاه از بالابر استفاده می گردد. بالابر های  مغازه ای یا فروشگاهی از یک الکتروموتور بالابر ، گیربکس بالابر ،…