پروژه‌های اولویت‌دار برای تخصیص اعتبارات مولدسازی انتخاب شوند

پروژه‌های اولویت‌دار برای تخصیص اعتبارات مولدسازی انتخاب شوند به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پروژه‌های اولویت‌دار برای تخصیص اعتبارات مولدسازی انتخاب شوند به گزارش خبرنگار سایت احکام، فرهاد…