آغاز عملیات بهسازی مسیرهایی روستایی شهرستان قروه

آغاز عملیات بهسازی مسیرهایی روستایی شهرستان قروه به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آغاز عملیات بهسازی مسیرهایی روستایی شهرستان قروه به گزارش خبرنگار سایت احکام، اسماعیل زارعی‌کوشا استاندار…

پدربزرگ «اسرا پناهی‌»؛ فرصت‌طلبان به دروغ‌های خود خاتمه دهند

پدربزرگ «اسرا پناهی‌»؛ فرصت‌طلبان به دروغ‌های خود خاتمه دهند به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پدربزرگ «اسرا پناهی‌»؛ فرصت‌طلبان به دروغ‌های خود خاتمه دهند به گزارش خبرنگار سایت…