نویسنده: seraj-jouybar

رسانه‌های عبری: «امروز» بزرگترین رزمایش تل‌آویو برگزار می‌شود!

رسانه‌های عبری: «امروز» بزرگترین رزمایش تل‌آویو برگزار می‌شود! به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رسانه‌های عبری: «امروز» بزرگترین رزمایش تل‌آویو برگزار می‌شود! به گزارش سوالات شرعی و احکام،…

مخالفت «گوترش» با درخواست البرهان درباره تغییر نماینده اعزامی

مخالفت «گوترش» با درخواست البرهان درباره تغییر نماینده اعزامی به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مخالفت «گوترش» با درخواست البرهان درباره تغییر نماینده اعزامی به گزارش سوالات شرعی…