نویسنده: seraj-jouybar

تکمیل طرح‌های آبرسانی عشایر یزد نیازمند۳۰۰میلیارد ریال اعتبار است

تکمیل طرح‌های آبرسانی عشایر یزد نیازمند۳۰۰میلیارد ریال اعتبار است به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تکمیل طرح‌های آبرسانی عشایر یزد نیازمند۳۰۰میلیارد ریال اعتبار است جواد شمس در گفتگو…