ماه: نوامبر 2023

فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در روستاهای دشتستان تقویت می‌شود

فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در روستاهای دشتستان تقویت می‌شود به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در روستاهای دشتستان تقویت می‌شود به گزارش خبرنگار سایت…