ماه: نوامبر 2023

غزه بخش جدایی‌ناپذیرفلسطین است/طرح‌های اشغالگران غیرقابل قبول است

غزه بخش جدایی‌ناپذیرفلسطین است/طرح‌های اشغالگران غیرقابل قبول است به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر غزه بخش جدایی‌ناپذیرفلسطین است/طرح‌های اشغالگران غیرقابل قبول است به گزارش سوالات شرعی و احکام…