ماه: سپتامبر 2023

موشک‌های مامی‌توانند تمامی شهرهای ائتلاف متجاوز را هدف قرار بدهند

موشک‌های مامی‌توانند تمامی شهرهای ائتلاف متجاوز را هدف قرار بدهند به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر موشک‌های مامی‌توانند تمامی شهرهای ائتلاف متجاوز را هدف قرار بدهند به گزارش…