ماه: نوامبر 2022

تست کرونای ۴۲درصد از مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی خوزستان مثبت است

تست کرونای ۴۲درصد از مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی خوزستان مثبت است به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تست کرونای ۴۲درصد از مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی خوزستان مثبت است به گزارش…