ماه: می 2022

غرفه‌های «فرهنگسرای منتظر» پذیرای نمازگزاران جمعه خواهند بود

غرفه‌های «فرهنگسرای منتظر» پذیرای نمازگزاران جمعه خواهند بود به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر غرفه‌های «فرهنگسرای منتظر» پذیرای نمازگزاران جمعه خواهند بود به گزارش خبرنگار سایت احکام، همزمان…