۹۷ انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان بوشهر برگزار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۹۷ انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان بوشهر برگزار
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، مهدی صفوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مهم اصناف در حوزه اقتصاد اظهار کرد: از مجموع ۱۰۹ اتحادیه صنفی فعال در استان، تعداد ۳۵ انتخابات در سال ۱۴۰۱ و ۶۲ اتحادیه منقضی در سال ۱۴۰۲، مجموعاً ۹۷ مورد انجام گرفته و مابقی در دست اقدام می‌باشد.
صفوی افزود: اجرای انتخابات حوزه اصناف بر اساس قوانین و مقررات جدید با نظارت دستگاه‌های اجرایی مربوطه به صورت قانونی انجام می‌گیرد.
مدیر کل صمت استان عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سطح استان وجود دارد که به طور میانگین ۱۳۸ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.
وی تسریع کرد: در راستای پیگیری تعیین تکلیف موضوعات و رفع مسائل و مشکلات حوزه اصناف، جلسات کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی در مرکز استان و شهرستان‌ها به صورت مستمر برگزار می‌شود. امیدوارم از خبر ۹۷ انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان بوشهر برگزار
شد
راضی بوده باشید.

۹۷ انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان بوشهر برگزار
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۲۹ ۰۶:۴۴:۳۷