۹۰ درصد چاه‌های کشاورزی میبد به کنتور هوشمند مجهز شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۹۰ درصد چاه‌های کشاورزی میبد به کنتور هوشمند مجهز شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، جواد منصوری در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان میبد با بیان اینکه ۸۵ حلقه چاه در بخش کشاورزی و ۵۲ حلقه چاه در بخش صنعت و خدمات شهرستان میبد فعال است، اظهار کرد: ۹۰ در صد از چاه‌های کشاورزی و ۸۶ درصد از چاه‌های صنعتی این شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شدند.
وی با بیان اینکه ۹۸ درصد از منابع آبی شهرستان میبد در دشت یزد – اردکان واقع شده است، افزود: متوسط افت این دشت با برداشت‌های بی رویه از منابع آب زیرزمینی سالیانه ۴۴ سانتیمتر است.
منصوری با اشاره به اینکه میزان بارندگی شهرستان میبد امسال در بازه زمان سایت احکام ماه تا ۸ آذر ماه ۶۵.۵ درصد کاهش داشته است، ابراز کرد: میزان بارندگی سال گذشته این شهرستان از اول سایت احکام تا ۸ آذر ۲۰.۶ میلیمتر بوده که امسال در همین بازه زمانی میزان بارندگی شهرستان ۷.۱ میلیمتر است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه بیش از ۵۱ میلیون متر مکعب آب از منابع آبی شهرستان برداشت می شود، تصریح کرد: ۳۹ میلیون متر مکعب آب از طریق چاه ها، ۶.۱۴ میلیون متر مکعب از طریق چشمه ها و ۶.۱۳ میلیون متر مکعب از قنات ها برداشت می شود.
منصوری با بیان اینکه ۳۹ میلیون متر مکعب آب از مجموعه چاه های کشاورزی، صنعتی و شرب و بهداشت برداشت می شود، گفت: در سال گذشته ۲۹.۲ میلیون متر مکعب آب از چاه های کشاورزی، ۴.۷ میلیون متر مکعب از چاه های صنعت و خدمات و ۵.۱ میلیون متر مکعب آب از چاه های شرب و بهداشت برداشت شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ مورد اقدام حفاظتی در سال جاری توسط اداره منابع آب منطقه شمالی در شهرستان میبد صورت گرفته است، افزود: در این راستا ۹ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و دو دستگاه حفاری غیرمجاز در این شهرستان توقیف شده است. امیدوارم از خبر ۹۰ درصد چاه‌های کشاورزی میبد به کنتور هوشمند مجهز شد راضی بوده باشید.

۹۰ درصد چاه‌های کشاورزی میبد به کنتور هوشمند مجهز شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۴ ۰۲:۴۲:۴۸