۸۳۲۰ میلیارد ریال اموال تملیکی آذربایجان غربی به فروش
رفت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۸۳۲۰ میلیارد ریال اموال تملیکی آذربایجان غربی به فروش
رفت
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی روز سه شنبه در این خصوص اظهار کرد: طبق گزارش دادستان کل کشور، سهم استان در بین پنج استانی که اموال متروکه سازمان اموال تملیکی در آنها به فروش رفته، ۸۰ درصد بوده و این امر بسیار قابل توجه بوده و این امر حاصل تلاش همکاران قضائی در آذربایجان غربی است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: مدیریت قضائی استان نظارت مستمر و دقیق بر تعیین تکلیف اموال توقیفی دارد و طی بازدیدهای متعدد اشرافیت کامل به انبارها و اموال متروکه و توقیفی دو در کوتاه‌ترین زمان ممکن وفق مقررات نسبت به تعیین تکلیف اموال اقدام می‌کند. امیدوارم از خبر ۸۳۲۰ میلیارد ریال اموال تملیکی آذربایجان غربی به فروش
رفت
راضی بوده باشید.

۸۳۲۰ میلیارد ریال اموال تملیکی آذربایجان غربی به فروش
رفت  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۴ ۰۲:۴۱:۵۰