۷ هزار واحد مسکن مهر در پرند تا پایان سال تحویل می
شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۷ هزار واحد مسکن مهر در پرند تا پایان سال تحویل می
شود
علیرضا جعفری در حاشیه از مسکن سایت احکام پرند در گفتگو با خبرنگار سایت احکام از تکمیل و واگذاری ۱۰ هزار واحد مسکونی سایت احکام در کشور خبر داد و افزود: در شهر جدید پرند نیز تا پایان سال جاری هفت هزار واحد مسکن سایت احکام تکمیل و واگذار می‌شود.
وی گفت: ما بر اساس تعهدات در حوزه مسکن سایت احکام و تاکید ریاست جمهور مبنی بر تکمیل این مسکن‌ها از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار واحد مسکن سایت احکام را تحویل داده ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با تحویل هفت هزار واحد تا پایان سال حجم عمده مسکن سایت احکام در پرند بسته می‌شود، اما ما یک سری از واحدهایی داریم، که باید واحدهای مسکونی خود را تحویل بگیرند، اما نمی‌گیرند.
وی گفت: اگر در یک مجتمع زیر ۵۰ درصد تحویل گیرنده باشد، مجتمع قابل بهره برداری نیست، ما مسائل حقوقی و تکمیل پروژه‌های مسکن سایت احکام را پیگیری می‌کنیم، تا پرونده مسکن سایت احکام در پرند بسته می‌شود. امیدوارم از خبر ۷ هزار واحد مسکن مهر در پرند تا پایان سال تحویل می
شود
راضی بوده باشید.

۷ هزار واحد مسکن مهر در پرند تا پایان سال تحویل می
شود  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۹ ۰۲:۴۵:۲۲