۷۸۸۳هزار واحد مسکونی در استان زنجان به بهره برداری می
رسد 

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۷۸۸۳هزار واحد مسکونی در استان زنجان به بهره برداری می
رسد 
به گزارش سوالات شرعی و احکام، اصغراسماعیلی گفت: همزمان با سفر رییس جمهور و هیئت دولت به استان زنجان، مجموعه واحدهای مسکونی قابل افتتاح و بهره برداری در سفر دوم ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان زنجان هفت هزار و ۸۸۳ واحد مسکونی در قالب های مختلف می باشد.وی به قالب واحدهای مسکونی قابل افتتاح در استان زنجان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب اراضی ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در بخش خودمالکی و بخش خصوصی هم یک هزار و ۲۱۳ واحد مسکونی به مرحله بهره برداری می رسد.اسماعیلی با بیان اینکه در بخش نوسازی در بافت فرسوده و بازآفرینی شهری ۷۷۰ واحد مسکونی افتتاح می شود، تاکید کرد: در بخش روستایی نیز چهار هزار واحد مسکونی به بهره برداری می رسد.وی به اجرای طرح قانون جوانی جمعیت در استان زنجان اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح برای ۷۰۰ متقاضی، زمین رایگان به مشمولان قانون جوانی جمعیت در زنجان واگذار می‌شود. امیدوارم از خبر ۷۸۸۳هزار واحد مسکونی در استان زنجان به بهره برداری می
رسد 
راضی بوده باشید.

۷۸۸۳هزار واحد مسکونی در استان زنجان به بهره برداری می
رسد   در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۰۶ ۰۲:۴۰:۳۶