۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احداث مسکن در تنگستان اختصاص
یافت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احداث مسکن در تنگستان اختصاص
یافت
به گزارش خبرنگار سایت احکام، احمد لطفی سه شنبه شب در بازدید از پروژه‌ای های عمران روستایی بخش دلوار شهرستان تنگستان اظهار داشت: جمعیت شهرستان به لحاظ تقسیمات ۷۰ درصد روستایی و۳۰ درصد شهری است و همچنین جمعیتی شهری تنگستان نیز زیر ۲۵ هزار نفر است که باز در فضای کار روستایی قرار می‌گیرد.
فرماندار تنگستان اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که در این دولت در مقایسه آماری چه در بحث کوچه، معابر و آسفالت و چه بخش مسکن روستایی اتفاق افتاده در تحلیل با گذشته طی ۲ سال بیش از ده سال گذشته کار انجام شده است.
فرماندار تنگستان ادامه داد: یکی از آمارهای شهرستان در بحث آسفالت کوچه و معابر روستاها است که طی ۲ سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار متر مربع در سطح روستاهای تنگستان با همکاری بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و مجموعه دهیاری‌ها انجام شده که در سال جاری جشن خودکفایی آسفالت در سطح روستاهای شهرستان اعلام می‌کنیم.
وی تصریح کرد: در بحث مسکن از ابتدای این دولت در تنگستان به لحاظ مقاوم سازی مسکن پایین‌ترین رده شهرستانی در واقع با ۵۳ درصد مقاوم سازی داشت که در طی این ۲ سال با تدبیر دولت و بر اساس برنامه ریزی هایی که صورت گرفت بیش از ۲ هزار واحد مسکونی در سطح تنگستان با پرداخت تسهیلات کم بهره عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
لطفی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره جهت احداث مسکن در سال جاری برای شهرستان اختصاص یافته افزود: در سال جاری احداث ۲ هزار واحد مسکونی در برنامه ریزی های شهرستان قرار گرفته که شناسایی متقاضیان انجام شده است و در حال حاضر مقاوم سازی شهرستان از ۵۳ به رده ۶۱ ارتقا یافته است. امیدوارم از خبر ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احداث مسکن در تنگستان اختصاص
یافت
راضی بوده باشید.

۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احداث مسکن در تنگستان اختصاص
یافت  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۱۷ ۰۲:۳۹:۵۹