۶۴ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس در خوزستان تایید صلاحیت
شدند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۶۴ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس در خوزستان تایید صلاحیت
شدند
عبدالله افرازه شهاوند در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام افزود: همچنین ۳۰۸ نفر معادل ۲۲ درصد عدم تأیید و ۱۸۵ نفر معادل ۱۴ درصد عدم احراز صلاحیت شدند.‌
رئیس ستاد انتخابات خوزستان ادامه داد: این دسته از داوطلبان در صورت اعتراض به نظر هیأت اجرایی مربوطه، می‌بایست شکایات خود را از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه از ساعت ۸ تا ۱۸ به صورت غیر حضوری و صرفاً از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی keshvar.moi.ir ثبت کنند. امیدوارم از خبر ۶۴ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس در خوزستان تایید صلاحیت
شدند
راضی بوده باشید.

۶۴ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس در خوزستان تایید صلاحیت
شدند  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۲ ۰۲:۳۸:۳۰