۵۳ واحد واحد صنفی متخلف در اسلام آبادغرب پلمب شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۵۳ واحد واحد صنفی متخلف در اسلام آبادغرب پلمب شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، سرهنگ هوشنگ مبارکی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی، به منظور ساماندهی واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات صنوف از ابتدای سالجاری طرح نظارت بر اماکن عمومی را در دستور کار قرار داده اند.
وی ادامه داد: در همین راستا از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، ۵۳ واحد صنفی متخلف شناسایی و پس از بی توجهی به تذکرات و اخطارهای داده شده، پلمپ شدند.
مبارکی در پایان همچنین از ارائه ۵۰۴ مورد تذکر و ۴۷ مورد اخطار کتبی به واحدهای صنفی شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد. امیدوارم از خبر ۵۳ واحد واحد صنفی متخلف در اسلام آبادغرب پلمب شد راضی بوده باشید.

۵۳ واحد واحد صنفی متخلف در اسلام آبادغرب پلمب شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۲ ۰۲:۳۸:۴۵