۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی عامل تخلفات ساختمانی اصلاح
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی عامل تخلفات ساختمانی اصلاح
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، ابوالقاسم محی الدینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوعات مرتبط با شهرداری از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مردم در ساخت و ساز و تغییر کاربری‌ها با آن مواجه هستند، بحث شهرسازی است.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مراجعات شهروندان به شهرداری بابت همین بخش از وظایف شهرداری است، گفت: در طول این دوره مدیریت شهرداری یزد، چند اقدام را در حوزه شهرسازی به صورت همزمان شروع کردیم.
شهردار یزد گفت: در این زمینه با توجه به اینکه جرایم ساخت و ساز خلاف در سال های گذشته افزایش پیدا کرده بود اما جرایم به میزانی که انتظار می رفت کاهشی نبوده، بررسی کردیم و مشخص شد که افزایش جریمه صرفا به کاهش چشم گیر تخلفات منجر نمی‌شود.
محی الدینی عنوان کرد: در این زمینه لازم بود که برخی از فرآیندها، روندها و ضوابطی که دست و پاگیر هستند و با ایجاد مشکل برای مردم آنها را به سمت ساخت و ساز خلاف و بدون پروانه هدایت می کند، اصلاح شود.
وی افزود: به همین دلیل عواملی از جمله موضوع بیشترین مراجعه مردم به کمیسیون ماده ۱۰۰ و علل اصلی تخلف مردم در ساخت و ساز را مورد بررسی قرار دادیم و همچنین تفسیرهای متفاوتی که در بین کارشناسان شهرداری وجود داشت را ارزیابی کردیم.
شهردار یزد ادامه داد: احصاء تمامی این مشکلات و روندها نزدیک به یک سال و نیم به طول کشید و در پنج نشست کمیسیون ماده ۵ همچنین جلسات متعدد کمیته تخلفات شهرداری این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.
محی الدینی بیان کرد: در نهایت، حدود ۵۰ ضابطه ای که بیشترین مشکل را برای مردم ایجاد کرده بود، اصلاح شد که حل مشکلات مردم و جلوگیری از تخلف سازی را به دنبال داشت.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین این ضوابط، ایجاد شفافیت در بحث تعریف پارکینگ ساختمان‌ها بود که با رفع مواردی که تفسیرهای متفاوت داشت، این مشکل برطرف شد. امیدوارم از خبر ۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی عامل تخلفات ساختمانی اصلاح
شد
راضی بوده باشید.

۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی عامل تخلفات ساختمانی اصلاح
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۷ ۰۲:۳۹:۵۹