۴ واحد صنفی پوشاک در مشهد پلمب شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۴ واحد صنفی پوشاک در مشهد پلمب شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، محسن صیادی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون، از دو هزار و ۱۵۴ واحد صنفی پوشاک بازرسی شده و تعداد ۲۱۸ پرونده تعزیری تشکیل شده است.
مدیر بازرسی نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: در این مدت چهار واحد صنفی پوشاک نیز به دلیل گران فروشی و درج نکردن قیمت پلمب شده است. امیدوارم از خبر ۴ واحد صنفی پوشاک در مشهد پلمب شد راضی بوده باشید.

۴ واحد صنفی پوشاک در مشهد پلمب شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۲ ۰۲:۴۳:۵۷