۴۷ هزار مددجوی یزدی از خدمات کمیته امداد بهره‌مند
هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۴۷ هزار مددجوی یزدی از خدمات کمیته امداد بهره‌مند
هستند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمد شجاعان اظهار د اشت: ۲۳ هزار خانوار نیازمند با جمعیت ۴۷ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان یزد قرار دارند این در حالی است که ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار دارای سرپرست زن هستند.
وی با اشاره به بخشی از راهبردهای این نهاد در سال ۱۴۰۲ در بخش حمایت و سلامت خانواده بیان کرد: اقدامات حمایت‌گرانه و توانمندساز با رویکرد تقویت گفتمان توانمندسازی، خدمت‌رسانی و تکریم خدمت گیرندگان از جمله محورهای مهم در بخش حمایت و سلامت خانواده در سال جاری است.
مدیرکل کمیته امداد استان یزد تصریح کرد: استقرار نظام مددکاری اسلامی با رویکرد تقویت نگاه فرهنگی در مددکاری، رعایت اصل عدالت توزیعی در ارائه خدمات، تسهیل گری و سرعت بخشی در خدمت‌رسانی به نیازمندان و همچنین اهتمام به رعایت کرامت انسانی خدمت گیرندگان در برنامه‌های حمایتی این نهاد در سال ۱۴۰۲ موردنظر است. امیدوارم از خبر ۴۷ هزار مددجوی یزدی از خدمات کمیته امداد بهره‌مند
هستند
راضی بوده باشید.

۴۷ هزار مددجوی یزدی از خدمات کمیته امداد بهره‌مند
هستند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۴ ۰۲:۳۹:۱۳