۴۴۵ هزار تن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می
شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۴۴۵ هزار تن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می
شود
خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار سایت احکام با بیان اینکه از شروع فصل برداشت گندم تاکنون ۶۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است، افزود: هم اکنون خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در ۶۷ مرکز خرید در مناطق مختلف استان شروع شده و در صورت نیاز تعداد مراکز نیز قابل افزایش است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص قیمت نهایی گندم نیز اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری ۱۵۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم نرخ گذاری و تعیین شد.
وی با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته، نرخ جدید خرید تضمینی گندم به زودی در تمامی مرکز خرید اعمال می‌شود، اضافه کرد: با تعیین نرخ جدید خرید تضمینی گندم به زودی و بر اساس اولویت، پرداخت مطالبه گندم کاران استان نیز آغاز می‌شود.
شهبازی با بیان اینکه امسال ۳۹۴ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم قرار دارد، یادآور شد: ۱۰۴ هزار هکتار از گندم زارهای استان دیم و بقیه به صورت آبی کشت شده است.
وی گفت: دولت منابع مالی خرید تضمینی گندم از کشاورزان را تأمین کرده و در ابتدا مطالبه گندم کاران استان‌های جنوبی کشور که کار برداشت محصول را انجام داده‌اند و به تدریج مطالبه مابقی کشاورزان پرداخت خواهد شد.
شهبازی با اشاره پیش بینی برداشت گندم در آذربایجان غربی ٨۰۰ هزار تن است، افزود: طبق بررسی‌های انجام شده و با توجه به وضعیت مطلوب مزارع استان پیش بینی می‌شود امسال برداشت گندم ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.
به گفته وی، مبارزه با علف‌های هرز، طرح جهش تولید در گندم زارها و مبارزه با آفات و امراض از جمله اقداماتی است که در مسیر دستیابی به افزایش تولید و در ادامه آن امنیت غذایی انجام شده است.
شهبازی با اشاره به اینکه مبارزه با آفت سن گندم نیز در سطح ۱۹۹ هزار هکتار از اراضی گندم زار استان انجام شده است، ادامه داد: ۱۲۰ هزار هکتار آن مبارزه با سن مادری بوده تا از این طریق بتوان میزان افت را در مزارع برای سال بعد تقلیل داد. امیدوارم از خبر ۴۴۵ هزار تن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می
شود
راضی بوده باشید.

۴۴۵ هزار تن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می
شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۰۹ ۰۲:۳۸:۵۲