۳۷۲۰حکم قضایی مربوط به اراضی ملی در کردستان صادر و اجرا
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۳۷۲۰حکم قضایی مربوط به اراضی ملی در کردستان صادر و اجرا
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان، حجت الاسلام سید حسین حسینی اظهار کرد: برخورد با تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز از راهبردهای مهم دادگستری کردستان است.
وی افزود: در سال گذشته خوشبختانه تمامی احکام صادره از سوی قضات در این رابطه به مرحله اجرا در آمده است.
رئیس کل دادگستری کردستان صیانت از اراضی ملی و نظارت مستمر بر اموال عمومی را یکی از اصلی‌ترین مصادیق حقوق عامه دانست.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در امر مبارزه با فساد و زمین خواری عزمی راسخ دارد و بدون هرگونه اغماض با متخلفان در این زمینه با قاطعیت برخورد خواهد کرد. امیدوارم از خبر ۳۷۲۰حکم قضایی مربوط به اراضی ملی در کردستان صادر و اجرا
شد
راضی بوده باشید.

۳۷۲۰حکم قضایی مربوط به اراضی ملی در کردستان صادر و اجرا
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۰۶ ۰۲:۳۸:۴۴