۳۱۵هکتار زمین در روستاهای آذربایجان غربی برای طرح مسکن
واگذار شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۳۱۵هکتار زمین در روستاهای آذربایجان غربی برای طرح مسکن
واگذار شد
‌به گزارش خبرنگار سایت احکام، محسن حمزه عصر شنبه در دیدار با مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه مسکن، گفت: تاکنون ۳۱۵ هکتار زمین در روستاهای آذربایجان‌غربی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به بنیاد مسکن استان تحویل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: تأمین اراضی در روستاها جهت ساخت منازل مسکونی به جهت تداوم تولید در حوزه تأمین امنیت غذایی و همچنین تثبیت جمعیت روستایی و حتی مهاجرت معکوس به روستاها در دستور کار قرار دارد.
حمزه لو افزود: این اراضی قابلیت ساخت بیش از ۳۳ هزار واحد مسکونی را دارد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن تحویل متقاضیان می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: به لحاظ همکاری و مساعدت دستگاه‌های اجرایی به خصوص سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل منابع کل طبیعی در تخصیص اراضی حوزه‌های استحفاظی شهری و روستایی به طرح نهضت ملی مسکن و توسعه سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن حمایتی فعالیت‌های ارزنده‌ای انجام شده است.
حمزه‌لو گفت: تأمین زمین برای کارکنان دستگاه‌های دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در دستگاه‌های اجرایی با توجه به ظرفیت‌های اراضی موجود در اولویت کاری بوده و تمامی ظرفیت‌های خانه دار شدن آحاد مردم به خصوص کارکنان دولت فراهم شده است. امیدوارم از خبر ۳۱۵هکتار زمین در روستاهای آذربایجان غربی برای طرح مسکن
واگذار شد
راضی بوده باشید.

۳۱۵هکتار زمین در روستاهای آذربایجان غربی برای طرح مسکن
واگذار شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۲۹ ۰۲:۴۱:۱۷