۲ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد ابلاغ ملی
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۲ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد ابلاغ ملی
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، دو چالش بخش خصوصی استان که توسط اتاق بازرگانی یزد به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اعلام و در جلسات فصل پاییز سال جاری مصوب شده بود، محقق و برای کل کشور اجرایی شد.
در یک مصوبه در خصوص اصلاح سپرده تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی به تمامی بانک های کشور ابلاغ شد.
در مصوبه دیگر، شورا درخواست آغاز فعالیت بازار توافقی در بازار فرابورس داده بود که با ابلاغ سازمان فرابورس این مصوبه نیز اجرایی شد. امیدوارم از خبر ۲ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد ابلاغ ملی
شد
راضی بوده باشید.

۲ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد ابلاغ ملی
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۰۵ ۰۲:۴۴:۲۹