۲ محکوم به قصاص در شوشتر پس از ۳۰ سال از چوبه‌دار نجات
یافتند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۲ محکوم به قصاص در شوشتر پس از ۳۰ سال از چوبه‌دار نجات
یافتند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، علی دهقانی اظهار کرد: بیش از ۳۰ سال، ۲ فقره قتل در بخش مدرس از توابع شهرستان شوشتر به وقوع پیوست که منجر به غصب و تخریب زمین‌های کشاورزی و منازل مسکونی برخی از متهمین و طرف‌های درگیر شد.
وی ادامه داد: به دلیل وسعت درگیری و تعداد بالای متهمان این نزاع‌های دسته جمعی، پرونده‌های متعددی در این خصوص در دادسرا و دادگاه تشکیل شد که رسیدگی قضائی به آن‌ها تا مدتی پیش ادامه داشت.
دهقانی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و وظیفه ذاتی شورای حل اختلاف در ایجاد اصلاح ذات البین، پرونده برای حل و فصل ریشه‌ای به شورای حل اختلاف این شهرستان ارجاع شد که با دعوت از بزرگان و ریش سفیدان دو عشیره و برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران قضائی شهرستان، توافقات اولیه بین طرفین صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: سرانجام اولیای دم با تاسی به پویش «به حرمت امام رئوف می‌بخشم» پس از ۳۰ سال از قصاص گذشت کردند و با اعلام رضایت طرفین از تمامی متهمان و محکومان پرونده‌ها، ۲ عشیره در مراسمی با هم مصالحه کرده و پرونده منتهی به صلح و سازش شد. امیدوارم از خبر ۲ محکوم به قصاص در شوشتر پس از ۳۰ سال از چوبه‌دار نجات
یافتند
راضی بوده باشید.

۲ محکوم به قصاص در شوشتر پس از ۳۰ سال از چوبه‌دار نجات
یافتند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹ ۰۲:۳۹:۰۵