۲۲۰ مورد عملیات آزادسازی حریم باغات در ملایر انجام شده
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۲۲۰ مورد عملیات آزادسازی حریم باغات در ملایر انجام شده
است
به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمد رحیمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌های این دادستانی مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز به منظور حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی است.
دادستان ملایر افزود: در یک سال اخیر در زمینه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز وبا توجه به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور بنده ۲۲۰ مورد عملیات آزادسازی (در حدود ۸۲ هکتار) در شهرستان اجرا شد.
وی با بیان اینکه صدور قرارهای تأمین کیفری مناسب در جرایم مهم به عنوان ابزار دادسرا در برخورد اولیه و قاطع با مجرمان، تأثیر بسزایی در کاهش ارتکاب این گونه جرایم دارد، گفت: تشدید برخورد قاطعانه با جرایم خشن از جمله نزاع منتهی به قتل، سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار و قدرت نمایی و جرح با انواع سلام گرم و سرد، منجر به کاهش محسوس جرایم مشابه در شهرستان شده است.
رحیمی خاطرنشان کرد: همچنین در مبانی دینی ما به مساله ترجیح گذشت و بخشش بر انتقام و قصاص تأکید بسیار شده که در یک سال اخیر سه محکوم به قصاص با رایزنی‌های انجام شده و اخذ رضایت از اولیای دم، از اعدام نجات یافتند و به زندگی بازگشتند.
دادستان ملایر با بیان اینکه در ملاقات مردمی نیز ماهانه پاسخگوی ۲۰۰ نفر از همشهریان عزیز هستیم، بیا: کرد ملاقات عمومی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به مدت سه ساعت برای هر روز برنامه‌ریزی شده و برای حل مشکلات به طور حضوری و تلفنی، پیگیری و در همان جلسه اقدام می‌شود. امیدوارم از خبر ۲۲۰ مورد عملیات آزادسازی حریم باغات در ملایر انجام شده
است
راضی بوده باشید.

۲۲۰ مورد عملیات آزادسازی حریم باغات در ملایر انجام شده
است  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۰۲ ۰۲:۵۴:۴۰