۱۷٠٠ زن سرپرست خانوار از خدمات بهزیستی کهگیلویه بهره مند
شدند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۷٠٠ زن سرپرست خانوار از خدمات بهزیستی کهگیلویه بهره مند
شدند
سید علی اصغر شکرایی زاده در گفتگو با خبرنگار سایت احکام، افزود: زنان سرپرست خانوار عضوی از جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی را تشکیل می‌دهند که توجه به این قشر از زنان و اعضای خانواده آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی تصریح کرد: با توجه به نقش و جایگاه برنامه‌های تفریحی، فرهنگی، سفرهای زیارتی، سیاحتی، بهبود شرایط زیستی، تقویت ابعاد معنوی و روانی زنان سرپرست خانوار و همچنین تسهیل و تسریع فرآیند توانمندی مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کهگیلویه و دفتر توانمندی زنان و خانواده استان، برای اولین بار به مناسبت عید غدیر زمینه سفر و اعزام زنان سرپرست خانوار به چنین برنامه‌هایی فراهم شد.
شکرایی زاده افزود: تعدادی از این بانوان به همراه دو نفر سرپرست و یک مربی روز جمعه صبح از محل اداره بهزیستی کهگیلویه به مقصد اردوگاه شهید عظیمی بابلسر وابسته به سازمان بهزیستی کشور اعزام شدند.
شکرایی زاده اظهار کرد: این اردو به مدت هفت روز است و کلیه هزینه‌های جاری این اردو را اداره بهزیستی متقبل شده و امکانات رفاهی در مسیر و در مقصد نیز هماهنگ شد.
رئیس اداره بهزیستی کهگیلویه عنوان کرد: تعداد زنان خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان کهگیلویه ۱۷۰۰ نفر است. امیدوارم از خبر ۱۷٠٠ زن سرپرست خانوار از خدمات بهزیستی کهگیلویه بهره مند
شدند
راضی بوده باشید.

۱۷٠٠ زن سرپرست خانوار از خدمات بهزیستی کهگیلویه بهره مند
شدند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۰۹ ۰۲:۳۸:۴۲