۱۵۰ کیلومتر از راه‌های بین مزارع خسارت دیده از سیل تسطیح
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های بین مزارع خسارت دیده از سیل تسطیح
شد
ابوالفضل وکیلی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: سیل مردادماه موجب ورود خسارت و رسوب گل ولای به راه‌های بین مزارع دهستان کهدوئیه شده بود.
وی عنوان کرد: با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت و مرکز جهاد کشاورزی دهستان کهدوئیه، یک دستگاه گریدر به این منطقه اعزام شد و ۱۵۰ کیلومتراز جاده های دهستان کهدوئیه (کفه مرتاضیه) تیغ زنی و تسطیح شد.
وکیلی بیان کرد: بارش های تابستانی با شدت و دوره زمانی کوتاه مدت و حجم زیاد و ایجاد سیل اخیر در منطقه موجب خسارت به بیش از ۸۰ درصد از راه‌های بین مزارع دهستان کهدوئیه شده بود. امیدوارم از خبر ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های بین مزارع خسارت دیده از سیل تسطیح
شد
راضی بوده باشید.

۱۵۰ کیلومتر از راه‌های بین مزارع خسارت دیده از سیل تسطیح
شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۵ ۰۲:۴۳:۵۰