۱۴ هزار نفر به جمعیت لرستان اضافه شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۴ هزار نفر به جمعیت لرستان اضافه شد فریبرز امیری در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام، اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت اداره کل ثبت‌احوال لرستان، حدود ۱۴ هزار نفر به جمعیت استان در پایان سال ۱۴۰۲، بدون درنظرگرفتن مهاجرت به جمعیت استان اضافه شده است.
وی عنوان کرد: تعداد ۲۳ هزار و ۹۹۷ ولادت در این مدت در استان به ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت‌احوال لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از این تعداد ۵۳ درصد پسر و ۴۷ درصد دختر بوده است، افزود: رتبه استان در کشور از نظر نرخ خام ولادت ۱۴ است.
امیری، تصریح کرد: درصد تمایل به فرزند سوم و بیشتر در لرستان طی ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: نام‌های «امیرعلی»، «حسین» و «فاطمه» دارای فراوانی بیشتر در پنج نام برتر برای نوزادان در استان بوده است.
مدیرکل ثبت‌احوال لرستان، گفت: در هر شبانه‌روز در استان ۶۶ نوزاد متولد و ۲۷ مورد نیز فوتی به ثبت رسیده است. امیدوارم از خبر ۱۴ هزار نفر به جمعیت لرستان اضافه شد راضی بوده باشید.

۱۴ هزار نفر به جمعیت لرستان اضافه شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۴ ۰۲:۳۸:۴۹