۱۲ شهر از وضعیت آبی خارج شدند/اسامی ۱۹ شهر نارنجی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۲ شهر از وضعیت آبی خارج شدند/اسامی ۱۹ شهر نارنجی به گزارش سوالات شرعی و احکام، بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته، در عدد صفر قرار دارد.
تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۸ به ۱۹ شهر رسید.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۲ به ۲۰۳ و تعداد شهرهای آبی نیز از ۲۳۸ به ۲۲۶ شهر رسید. امیدوارم از خبر ۱۲ شهر از وضعیت آبی خارج شدند/اسامی ۱۹ شهر نارنجی راضی بوده باشید.

۱۲ شهر از وضعیت آبی خارج شدند/اسامی ۱۹ شهر نارنجی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۵ ۰۲:۴۷:۳۰