۱۲ درصد باغات گردو کشور در استان همدان است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۲ درصد باغات گردو کشور در استان همدان است به گزارش سوالات شرعی و احکام، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ۱۰۱ هزار و ۳۶۵ پیوند سرشاخه کاری در باغات گردوی استان امسال انجام شده است، اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵۰ هزار و ۴۲۸ پیوند بر روی درختان باغات گردو استان همدان ایجادشده که با عملکرد و گیرایی خوبی روبرو بوده است.
رضا بهراملو افزود: از این تعداد پیوند سرشاخه کاری شده بر روی درختان موجود باغات گردو استان تعداد ۱۰۱ هزار و ۳۶۵ پیوند سرشاخه کاری در سال جاری انجام گرفت.
وی با بیان اینکه از این تعداد پیوندک ۷۷۷۶۵ مورد پیوندک دولتی و ۲۳۶۰۰ مورد پیوندک آزاد بوده است، گفت: با این حجم فعالیت در سال جاری میزان سرشاخه کاری باغات گردوی استان از سال ۱۳۹۵ تا کنون به عدد ۵۵۰ هزار و ۴۲۸ پیوندک رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به روش پیوند بیان کرد: در پیوند سرشاخه کاری گردو یا عمل تغییر تاج درختان مسن، نوع رقم تاج درخت را تغییر داده و با این کار کیفیت و میزان عملکرد درخت را افزایش می‌دهند.
بهراملو عنوان کرد: افزایش کیفیت محصول، کاهش هزینه کارگری، افزایش مکانیزاسیون، افزایش درآمد بیشتر باغداران گردو و اقتصادی‌تر شدن تولید گردو را می‌توان از مهمترین دلایل سرشاخه کاری درختان گردو برشمرد.
وی افزود: استان همدان با ۱۹ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو در حدود ۱۲ درصد باغات گردو کشور را به خود اختصاص داده است. امیدوارم از خبر ۱۲ درصد باغات گردو کشور در استان همدان است راضی بوده باشید.

۱۲ درصد باغات گردو کشور در استان همدان است  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۰۲ ۰۲:۵۴:۱۸