۱۱ کیلو و ۶۸۰ گرم شمش طلای قاچاق در مرز بازرگان کشف
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۱ کیلو و ۶۸۰ گرم شمش طلای قاچاق در مرز بازرگان کشف
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: با هماهنگی مأموران اداره اطلاعات، کامیون حاوی ۱۱ کیلو و ۶۸۰ گرم شمش طلای قاچاق شناسایی شد که راننده آن، قصد خروج از کشور را داشت.
وی ادامه داد: در این رابطه یک نفر تبعه خارجی دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده بازداشت و روانه زندان شده است.
عتباتی گفت: ارزش ریالی این محموله مکشوفه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال است که به همراه یک دستگاه کامیون که وسیله ارتکاب جرم بود ضبط و توقیف شد. امیدوارم از خبر ۱۱ کیلو و ۶۸۰ گرم شمش طلای قاچاق در مرز بازرگان کشف
شد
راضی بوده باشید.

۱۱ کیلو و ۶۸۰ گرم شمش طلای قاچاق در مرز بازرگان کشف
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۲ ۰۲:۳۸:۲۷