۱۱ حفار غیرمجاز اشیا تاریخی در چالدران دستگیر شدند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۱ حفار غیرمجاز اشیا تاریخی در چالدران دستگیر شدند به گزارش سوالات شرعی و احکام، محرم عبدالله پور در این خصوص اظهار کرد: این تعداد افراد در قالب سه گروه مجزا از هم در مناطق تاریخی چالدران اقدام به حفاری‌های غیر مجاز می‌کردند.
وی گفت: از این تعداد افراد ۳ دستگاه فلز یاب و متعلقات آن کشف و ضبط شد و پرونده افراد جهت برخورد قانونی به مراجع قضائی ارسال شد. امیدوارم از خبر ۱۱ حفار غیرمجاز اشیا تاریخی در چالدران دستگیر شدند راضی بوده باشید.

۱۱ حفار غیرمجاز اشیا تاریخی در چالدران دستگیر شدند  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۷ ۰۲:۴۲:۳۹