یکی از اعضای شورای شهر خرمشهر بازداشت شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر یکی از اعضای شورای شهر خرمشهر بازداشت شد به گزارش سوالات شرعی و احکام و بر اساس اعلام دادگستری خوزستان، فاخر باوی بیان کرد: این فرد به اتهام ارتشاء بازداشت شده است.
وی افزود: پرونده برای شناسایی سایر عوامل مرتبط با موضوع در مرحله تحقیقات قرار دارد. امیدوارم از خبر یکی از اعضای شورای شهر خرمشهر بازداشت شد راضی بوده باشید.

یکی از اعضای شورای شهر خرمشهر بازداشت شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۳ ۰۲:۴۴:۳۹