یمن آماده نقش‌آفرینی جدی با مصر درصورت حمایت عملی از مردم
رفح است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر یمن آماده نقش‌آفرینی جدی با مصر درصورت حمایت عملی از مردم
رفح است
به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی در حمایت از مردم مقتدر غزه در فلسطین و همبستگی با ساکنان شهر رفح در برابر رژیم صهیونیستی در پیامی به مقامات مصری تاکید کرد که در صورتی که مصر در کنار مردم رفح در نوار غزه قرار گیرد، ما هم در کنار مصر قرار خواهیم گرفت.
الحوثی افزود: برای هماهنگی قوی و مؤثر و فعال با مصر آماده هستیم.
عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت: امیدواریم دیگر کشورهای عربی در کنار مردم رفح در نوار غزه قرار گیرند تا در برابر رژیم اسرائیل بازدارندگی ایجاد شود. امیدوارم از خبر یمن آماده نقش‌آفرینی جدی با مصر درصورت حمایت عملی از مردم
رفح است
راضی بوده باشید.

یمن آماده نقش‌آفرینی جدی با مصر درصورت حمایت عملی از مردم
رفح است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۱۳ ۰۲:۴۰:۱۰