گزارش میدانی خبرنگار مهر از اوضاع امشب برخی از مناطق
تهران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گزارش میدانی خبرنگار مهر از اوضاع امشب برخی از مناطق
تهران
علیرغم برخی تجمعات پراکنده در برخی از نقاط شهر تهران و فراخوان‌های متعدد شبکه‌های معاند و ضدانقلاب؛ تهران در امنیت و آرامش کامل بسر می‌برد. امیدوارم از خبر گزارش میدانی خبرنگار مهر از اوضاع امشب برخی از مناطق
تهران
راضی بوده باشید.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از اوضاع امشب برخی از مناطق
تهران  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۰۹ ۰۲:۴۱:۲۷